Låt oss tillsammans utforska

FRAMTIDENS ARBETSSÄTT

Få ihop ert team och skapa en tydlig riktning framåt i det nya normala

  

 

Efter drygt 1,5 år av pandemi och hemarbete börjar vi förhoppningsvis se slutet på smittspridningen. Det börjar bli hög tid att åter få ihop teamkänslan och tillsammans utforska hur vi ska omfamna det nya normala. Men vad innebär detta i praktiken? Det är bara att konstatera; synen på arbete är under utmaning, omdaning och nydaning! Passa på att skapa en härlig nystart och visuell och konkret plan framåt under kreativa och engagerande former.

Vi hjälper er att få ihop ert team och samtidigt skapa en tydlig gemensam bild av framtidens arbetssätt.

Med hjälp av den kreativa och innovativa arbetsmetoden LEGO® Serious Play® hjälper vi såväl större som mindre arbetsteam att åter stärka och bygga teamkänslan samtidigt som vi genom en hands-on, fokuserad och faciliterad process utforskar hur er arbetsplats på bästa sätt kan och bör organiseras framöver.

Resultatet av workshopen blir

  • En stärkt teamkänsla genom intensivt samskapande under inspirerande former
  • Ett tydliggörande av vad teamet anser vara viktigt att beakta i arbetet efter pandemin
  • En tydligt strategi och plan för hur er verksamhet bör organisera sig framåt utifrån medarbetarnas input
  • En spännande och energigivande dag med kreativitet, glädje, samskapande och innovativt arbetssätt i fokus

I varje uppdrag ingår

  • Skräddarsytt upplägg och innehåll för workshopen utifrån uppdragsgivarens behov
  • Ingående planering och avstämning med uppdragsgivare inför workshop
  • Noga planerad workshopdesign
  • Inköp och tillhandahållande av LEGO® Serious Play® material och övrigt material för workshopens genomförande* 
  • Desinfektion, sortering och paketering av LEGO®
  • Uppföljning och utvärdering med uppdragsgivaren

Priser LEGO® Serious Play® Workshops

* Ideon Open tillhandahåller LEGO vid varje workshop, men om kunden vill behålla materialet tillkommer en kostnad för detta.

Kontakt: Anders Nilsson,  anders.nilsson@ideonopen.com   0736-24 14 33

Andra områden där vi med fördel tillämpar LEGO® Serious Play 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Inspireras av några tidigare LEGO® Serious Play® kunder