Lär dig att

Skapa och facilitera interaktiva och engagerande digitala workshops

 

Digital endagskurs 

15 juni, 2021
09:00 – 15:00

Workshopledare

Anders Nilsson, Certifierad Digital Transformationsspecialist och Open Innovation Navigator på Ideon Open.

Anders arbetade under närmare 17 år på Handels-högskolan vid Göteborgs universitet samt är en uppskattad föreläsare och workshop-ledare. Han har gedigen expertis kring hur man designar och faciliterar interaktiva fysiska och digitala möten, workshops och utbildningar.

Gustav Widerström, Open Innovation Navigator på Ideon Open.

Gustav har arbetat inom ITbranschen och med innovationsfrågor de senaste 15 åren och är en engagerad workshopledare såväl digitalt som fysiskt.

”Bra genomgång, en sån kurs alla som har digitala möten borde gå, eller åtminstone inser att de borde ha gått!”

Tidigare kursdeltagare

Kursen lär ut hur man designar och faciliterar interaktiva möten med hjälp av digitala verktyg 

Vässa din kunskap och förståelse för hur du tar död på de traditionella tråkiga digitala mötena genom att stärka din förmåga att utveckla och genomföra engagerande digitala möten, utbildningar och workshops.

Den digitala omställningen har slagit till med full kraft de senaste månaderna och är du en av dem som börjat tröttna på de traditionella digitala mötena som mest handlar om avrapportering, passivt lyssnande på ett webinar eller enbart bjuder på begränsad interaktion?

Då är detta den rätta workshopen/kursen för dig!

Under denna workshop kommer deltagarna att få lära sig grunderna och värdet av aktiv facilitering samt erhålla en grundläggande förståelse för hur man kan designa och facilitera interaktiva möten med en uppsättning digitala verktyg (samtliga verktyg finns som gratis och betalversioner och utbildarna har ingen anknytning till dessa).

Upplägget bygger på att du som deltagare aktivt kommer att delta i workshopen och samskapa med övriga kursdeltagare och successivt arbetar oss igenom olika tekniker och digitala verktyg att för att säkerställa och maximera interaktivitet. Efter varje arbetspass sker reflektion kring hur jag som deltagare kan tillämpa och anpassa aktuella verktyg och process till min egen verklighet och situation.

I syfte att maximera lärandet är workshopen uppbyggd utifrån ett helhetsperspektiv där vi utforskar och arbetar med följande interaktiva digitala verktyg: Menti, Google Slides och Miro. Workshopen genomförs via Zoom där vi samtidigt kommer att träna deltagarna i att nyttja en rad interaktiva tillämpningar som är möjliga med aktuell plattform (såsom hur jag kan använda break-out rooms, dela pausmusik, annotate, poll etc.).

WORKSHOPENS INNEHÅLL

10 avgörande faktorer för ett effektivt och interaktivt digitalt möte.

Vad är facilitering och varför är detta så viktigt?

Hur kan jag designa och facilitera ett interaktivt och engagerande digitalt möte?

Interaktivt workshoppass i Google Slides – hur gör jag?

Interaktivt workshoppass i Miro – hur gör jag?

Hur kan jag använda Mentimeter.com för att skapa interaktivitet, delaktighet och

samtidigt samla data på ett effektivt sätt?

Vilka smarta och interaktiva verktyg kan jag använda i Zoom-plattformen?

Hur tar jag en uppsättning olika och fristående digitala verktyg och plattformar och sätter ihop dessa till en helhet för att maximera interaktivitet, lärande och engagemang i en digital workshop, kurs eller möte?

OBS! Workshopen föregås av en obligatorisk 60 minuters tech-check workshop där deltagarna bekantar sig med de digitala verktygen.

PROGRAM

09.00-10.00: Obligatorisk Tech-Check 60 minuter

10.00-11.45: Workshoppass 1

12.00-13.00: Lunch

13.00-15.00: Workshoppass 2

MÅLGRUPP

För dig som arrangerar många digitala möten, workshops, kurser och utbildningar och vill maximera interaktivitet och engagemang.

FRÅGOR OM WORKSHOPEN?

Kontakta utbildningsansvarig, anders.nilsson@ideonopen.com

PRIS

Ideonföretag samt organisationer i Ideon Opens nätverk: 3 995:-

Icke Ideonföretag: 4 995:-

—-

Max 25 deltagare per kurstillfälle.

INTRESSEANMÄLAN

15 + 6 =

MER FEEDBACK…

”Bästa digitala workshopen jag deltagit i. Kan verkligen rekommenderas om ni får chansen”

”Helt klart värt att gå workshopen! Mycket inspiration.”

”Kul workshop, lärde mig massor! Både verktyg och upplägg.”

”Riktigt bra utbildning!”

Tidigare kursdeltagare